Menu
A+ A A-

MITAS - závod Otrokovice

Název zakázky

LEAN PRAKTICKY

Doba realizace

prosinec 2015 – únor 2016

Cílová skupina

výrobní personál

Obsah vzdělávání / poradenství

Hra eliminace plýtvání
Principy lean management, “muda walk” – návštěva pracovišť – náměty na zlepšení
Práce na definovaných projektech – forma projektové řízení

Výstupy

9 mini-projektů, za nimiž se skrývá reálná úspora

Účastníci našli potenciál pro teoretické úspory: vyjádřitelné v Kč za cca 569.000 Kč / rok, vyjádřenou úsporou času 1.731 hodin/rok + dalšími přínosy z oblasti BOZP, eliminace zátěže pracovníků nebo zvýšení pořádku.

Nejdůležitější přínos projektu:
MITAS má k dispozici další pracovníky, kteří:
nejsou lhostejní a umí vidět
mají nápady a jsou ochotni přemýšlet ve prospěch firmy
dokážou kvantifikovat přínosy a oddělit smysluplné od obtížně uchopitelného
dokážou náměty formalizovat do řiditelné podoby