Menu
A+ A A-

Aktuální trendy

URL internetové stránky:

Změny řízení společnosti v době digitální

Při změnových projektech zasahujících do řízení společností se jako poradenská firma dříve či později setkáme s vymezením kompetencí a oblasti rozhodování jednotlivých řídících členů. Zjednodušeně řečeno, „toto je můj dvorek, tady rozhoduji já“. Zvláště pak nabývá na významu určení hranic dotyčného dvorku a nutná „přes dvorková“ spolupráce ve chvíli, kdy se činnosti na dvorcích překrývají či případně přímo ovlivňují. Toto dvorkové podobenství platí i v době digitální. Co se s příchodem digitalizace mění, je nutnost rušení hranic a možnosti těsného provázání činností, takže defacto není viditelná žádná hranice či sféra „mého“ vlivu.


Doposud jsme se jako manažeři neshodli na tom, co je v řízení společností to nejdůležitější, co je základním kamenem řízení. Jsou to lidé, přesná čísla a údaje nebo tvůrčí invence? V rámci pohledu digitální doby je to dle mého sdílení a spolupráce managmentu na úspěchu společnosti. Současná doba digitální nám k tomu dává nové nástroje a bourá pomyslné překážky a výmluvy o údajné složitosti či chybovosti. Bez on-line sdílených dat s návazností na automatické vyhodnocování údajů je dnešní řízení společností vystaveno těžce řešitelnému úkolu, jak zajistit požadavky na stále rychlejší dodávky a obslužnost zákazníků. Popřípadě rovnici, jak snižovat náklady ve světě zvyšujících se mezd a požadavků zaměstnanců.

Je známo množství postupů, jak nastavit cíle pro managment a podřízených složek. Jak komunikovat a řešit problémy. Nicméně právě digitální nástroje ve spojení s Integrovaným systémem řízení (IPB/ ES&OP) by mohly být i pro Vaši společnost východiskem k získání evoluční výhody a dobrým základem pro celkový přechod k digitální budoucnosti. Pro tuto chvíli pominu technickou stránku možných nástrojů a budu se věnovat jen aspektu významu a nastavení integrovaného systému řízení.

Zjednodušeně je tento systém zaměřen na výkonné propojení firemních procesů napříč Vaší společností. Jde o metodiku procesu sales & operations planning a její vztah k integrovanému systému řízení v rámci štíhlé řídící struktury společnosti. V rámci tohoto přístupu se nezaměřujete na rozpočtový proces a následné kroky. Místo toho nastavíte proces kontinuální revize činností, čímž získáte schopnost adaptace pro řešení komplexních situací. Přecházíte jako management od řízení na základě sestaveného plánu (výsledek minulého roku versus zvýšení prodeje o x %) k realistickému plánu, kde jsou zahrnuty provozní a finanční aspekty, údaje a predikce trhu s vašimi výrobky. Výše zmíněná kontinuální revize všech řídících procesů následně zaručuje schopnost rychlé změny na základě požadavků zákazníka. Přímé propojení zákazníka s Vašimi prodejními systémy se nestává noční můrou výroby a logistiky, finanční plánování se nehroutí pod změnou vývoje objednávek. Systém integrovaného řízení elasticky kopíruje vývoj a umožňuje bez výkyvů reagovat na změnu situace.

Digitalizace společností, tak nemění jen softwarové nástroje, ale mění náš komplexní přístup k řízení. Sféry vlivu mizí a jsou nahrazeny živým organizmem, jehož schopnost rychlého vývoje určuje výsledek jeho přežití. Pokud Vás Integrovaný systém řízení (IPB/ ES&OP) zaujal, níže uvedený odkaz Vás navede na místo, kde je možné získat více informací.

Jaroslav Škývara, jednatel společnosti CE-PA, spol. s r.o.

 

Seminář Sales & Operations Planning Process (nebo také integrovaný systém řízení)

Privacy Policy

Privacy Policy

CE-PA, spol. s r. o. built the CEPA GPS HRY app as a Free app. This SERVICE is provided by CE-PA, spol. s r. o. at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at CEPA GPS HRY unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request is will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Změny řízení společnosti v době digitáln...

Při změnových projektech zasahujících do řízení společností se jako poradenská firma dříve či později setkáme s vymezením kompetencí a oblasti rozhodování jednotlivých řídících členů. Zjednodušeně řečeno, „toto je můj dvorek, tady rozhoduji já“. Zvláště pak nabývá na významu určení hranic dotyčného dvorku a nutná „přes dvorková“ spolupráce ve chvíli, kdy...[...]

Hledáte fakticky skvělou stáž?

+ Získáš faktické a praktické zkušenosti z reálné firmy. + Ve škole ti budou závidět a ptát se jak ses k nám dostal/a. + Mega benefity nemáme, ale je s námi mega sranda. Fakt. + Budeme tě oslovovat jménem. + Fakticky když budeš chtít, můžeš nám tykat. + Vždycky ti uvaříme fakt dobré kafe a...[...]

Proč všichni chtějí školení v Excelu?

Chcete zvládnout více práce za méně času? Je pro Vás důležitý bezchybný výsledek? Potřebujete automatizovat výpočty? Váš informační systém není zatím schopen vygenerovat a uspořádat potřebná data? V Excelu opravdu nejde jen o vytváření tabulek a pohledných grafů. Program splňuje požadavky i mnohem náročnějšího firemního prostředí. Mezi nesporné výhody jeho používání patří:Úspora časuEfektivita práceNezbytnostWin-win Co konkrétně...[...]

4. průmyslová revoluce je tady

Jste dobře připraveni na změnu? Průmysl 4.0 se dnes promítá do širokého spektra odvětví a zahrnuje množství faktorů, které ovlivňují vývoj firem po celém světě. Z pozice poradenské společnosti, která se zabývá převážně průmyslovým inženýrstvím a výrobou, jsme vytvořili model Průmyslu 4.0 jak jej vnímáme my ve společnosti Ce-Pa. TECHNOLOGIE Dostupnost a výkonnost technologií...[...]

Vzdělávací plán jako nezbytná součást ka...

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání se jí tak vrátí v podobě zvýšené produktivity práce zaměstnanců, využití nových informací a znalostí a větší motivací zaměstnance spolupracovat na inovacích. Vzdělávání jako benefit Vzdělávání zaměstnance však není vždy zaměřeno jen na...[...]

Diversity management součástí strategie ...

Úspěšní lidé netvoří pouze homogenní skupinu. Patří k nim muži, ženy, mladí i staří, lidé různého původu, barvy pleti, náboženského vyznání či sexuální orientace. Vytvářením různorodých týmů a respektování osobní i kulturní odlišnosti vede k úspěchu. Pojem Diversity můžeme volně do češtiny přeložit jako různorodost. Původní anglický pojem diversity má ovšem...[...]

Jak být dobrým personalistou...

Práce personalisty bývá často podceňována a lidem zvenčí se může zdát, že se jedná pouze o administraci při náboru nových zaměstnanců. Pravdou však je, že personalista ovlivňuje často chod a směr celé společnosti. Na nich nejčastěji záleží, jak kvalitní zaměstnance vybere, jak stávající zaměstnanci přijmou nové změny, jak fungují pracovní...[...]

Zpět

 

 

Získejte ZDARMA náš vzdělávací plán!

Pomůže Vám k lepšímu plánování vzdělávání Vašich zaměstnanců. Stačí zadat kontaktní údaje a zašleme Vám jej do Vaší e-mailové schránky.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec