Menu
A+ A A-

Aktuální trendy

Změny řízení společnosti v době digitální

Při změnových projektech zasahujících do řízení společností se jako poradenská firma dříve či později setkáme s vymezením kompetencí a oblasti rozhodování jednotlivých řídících členů. Zjednodušeně řečeno, „toto je můj dvorek, tady rozhoduji já“. Zvláště pak nabývá na významu určení hranic dotyčného dvorku a nutná „přes dvorková“ spolupráce ve chvíli, kdy se činnosti na dvorcích překrývají či případně přímo ovlivňují. Toto dvorkové podobenství platí i v době digitální. Co se s příchodem digitalizace mění, je nutnost rušení hranic a možnosti těsného provázání činností, takže defacto není viditelná žádná hranice či sféra „mého“ vlivu.


Doposud jsme se jako manažeři neshodli na tom, co je v řízení společností to nejdůležitější, co je základním kamenem řízení. Jsou to lidé, přesná čísla a údaje nebo tvůrčí invence? V rámci pohledu digitální doby je to dle mého sdílení a spolupráce managmentu na úspěchu společnosti. Současná doba digitální nám k tomu dává nové nástroje a bourá pomyslné překážky a výmluvy o údajné složitosti či chybovosti. Bez on-line sdílených dat s návazností na automatické vyhodnocování údajů je dnešní řízení společností vystaveno těžce řešitelnému úkolu, jak zajistit požadavky na stále rychlejší dodávky a obslužnost zákazníků. Popřípadě rovnici, jak snižovat náklady ve světě zvyšujících se mezd a požadavků zaměstnanců.

Je známo množství postupů, jak nastavit cíle pro managment a podřízených složek. Jak komunikovat a řešit problémy. Nicméně právě digitální nástroje ve spojení s Integrovaným systémem řízení (IPB/ ES&OP) by mohly být i pro Vaši společnost východiskem k získání evoluční výhody a dobrým základem pro celkový přechod k digitální budoucnosti. Pro tuto chvíli pominu technickou stránku možných nástrojů a budu se věnovat jen aspektu významu a nastavení integrovaného systému řízení.

Zjednodušeně je tento systém zaměřen na výkonné propojení firemních procesů napříč Vaší společností. Jde o metodiku procesu sales & operations planning a její vztah k integrovanému systému řízení v rámci štíhlé řídící struktury společnosti. V rámci tohoto přístupu se nezaměřujete na rozpočtový proces a následné kroky. Místo toho nastavíte proces kontinuální revize činností, čímž získáte schopnost adaptace pro řešení komplexních situací. Přecházíte jako management od řízení na základě sestaveného plánu (výsledek minulého roku versus zvýšení prodeje o x %) k realistickému plánu, kde jsou zahrnuty provozní a finanční aspekty, údaje a predikce trhu s vašimi výrobky. Výše zmíněná kontinuální revize všech řídících procesů následně zaručuje schopnost rychlé změny na základě požadavků zákazníka. Přímé propojení zákazníka s Vašimi prodejními systémy se nestává noční můrou výroby a logistiky, finanční plánování se nehroutí pod změnou vývoje objednávek. Systém integrovaného řízení elasticky kopíruje vývoj a umožňuje bez výkyvů reagovat na změnu situace.

Digitalizace společností, tak nemění jen softwarové nástroje, ale mění náš komplexní přístup k řízení. Sféry vlivu mizí a jsou nahrazeny živým organizmem, jehož schopnost rychlého vývoje určuje výsledek jeho přežití. Pokud Vás Integrovaný systém řízení (IPB/ ES&OP) zaujal, níže uvedený odkaz Vás navede na místo, kde je možné získat více informací.

Jaroslav Škývara, jednatel společnosti CE-PA, spol. s r.o.

 

Seminář Sales & Operations Planning Process (nebo také integrovaný systém řízení)

Změny řízení společnosti v době digitáln...

Při změnových projektech zasahujících do řízení společností se jako poradenská firma dříve či později setkáme s vymezením kompetencí a oblasti rozhodování jednotlivých řídících členů. Zjednodušeně řečeno, „toto je můj dvorek, tady rozhoduji já“. Zvláště pak nabývá na významu určení hranic dotyčného dvorku a nutná „přes dvorková“ spolupráce ve chvíli, kdy...[...]

Hledáte fakticky skvělou stáž?

+ Získáš faktické a praktické zkušenosti z reálné firmy. + Ve škole ti budou závidět a ptát se jak ses k nám dostal/a. + Mega benefity nemáme, ale je s námi mega sranda. Fakt. + Budeme tě oslovovat jménem. + Fakticky když budeš chtít, můžeš nám tykat. + Vždycky ti uvaříme fakt dobré kafe a...[...]

Proč všichni chtějí školení v Excelu?

Chcete zvládnout více práce za méně času? Je pro Vás důležitý bezchybný výsledek? Potřebujete automatizovat výpočty? Váš informační systém není zatím schopen vygenerovat a uspořádat potřebná data? V Excelu opravdu nejde jen o vytváření tabulek a pohledných grafů. Program splňuje požadavky i mnohem náročnějšího firemního prostředí. Mezi nesporné výhody jeho používání patří:Úspora časuEfektivita práceNezbytnostWin-win Co konkrétně...[...]

4. průmyslová revoluce je tady

Jste dobře připraveni na změnu? Průmysl 4.0 se dnes promítá do širokého spektra odvětví a zahrnuje množství faktorů, které ovlivňují vývoj firem po celém světě. Z pozice poradenské společnosti, která se zabývá převážně průmyslovým inženýrstvím a výrobou, jsme vytvořili model Průmyslu 4.0 jak jej vnímáme my ve společnosti Ce-Pa. TECHNOLOGIE Dostupnost a výkonnost technologií...[...]

Vzdělávací plán jako nezbytná součást ka...

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání se jí tak vrátí v podobě zvýšené produktivity práce zaměstnanců, využití nových informací a znalostí a větší motivací zaměstnance spolupracovat na inovacích. Vzdělávání jako benefit Vzdělávání zaměstnance však není vždy zaměřeno jen na...[...]

Diversity management součástí strategie ...

Úspěšní lidé netvoří pouze homogenní skupinu. Patří k nim muži, ženy, mladí i staří, lidé různého původu, barvy pleti, náboženského vyznání či sexuální orientace. Vytvářením různorodých týmů a respektování osobní i kulturní odlišnosti vede k úspěchu. Pojem Diversity můžeme volně do češtiny přeložit jako různorodost. Původní anglický pojem diversity má ovšem...[...]

Jak být dobrým personalistou...

Práce personalisty bývá často podceňována a lidem zvenčí se může zdát, že se jedná pouze o administraci při náboru nových zaměstnanců. Pravdou však je, že personalista ovlivňuje často chod a směr celé společnosti. Na nich nejčastěji záleží, jak kvalitní zaměstnance vybere, jak stávající zaměstnanci přijmou nové změny, jak fungují pracovní...[...]

Zpět

 

 

Získejte ZDARMA náš vzdělávací plán!

Pomůže Vám k lepšímu plánování vzdělávání Vašich zaměstnanců. Stačí zadat kontaktní údaje a zašleme Vám jej do Vaší e-mailové schránky.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec