Menu
A+ A A-

5M

Název zakázky

Akademie výrobního manažera-vedoucí provozu

Doba realizace

ČERVEN-ZÁŘÍ 2015

Cílová skupina

Mistři a předáci na směnách

Obsah vzdělávání / poradenství

Akademie výrobního manažera

Výstupy

Na základě kurzu získala cílová skupina pochopení role mistra při řízení a organizaci výroby, což zahrnovalo:
• Umění zanalyzovat výrobní proces z pohledu efektivity a hospodárnosti
• Umění využívat moderní metody řízení výroby a kvality
• Vedení a práce v týmu - komunikovat, motivovat, vyjednávat a řešit obtížné situace